Какво е Хотелско меню?

Това е система от специфично подбрани функции на работата на един климатик, за да се намали консумацията на ел. енергия и се подобри ефективността на климатичната система в хотелите. Специално меню на дистанционното дава възможност за настройване на основните параметри на всеки климатик в системата в рамките на един хотел. Като така се пести до 70% повече енергия и осигурява подходящата им работа.
Хотелско меню позволява на администратора да настройва температурни стойности от 17˚С до 24 ˚С за охлаждане и от 25 ˚С до 30 ˚С за отопление. (ПРИМЕР: Администраторът може да настрои като минимална допустима температура за охлаждане 24 ˚С. Това означава, че дори и клиентът на хотела да желае по-ниска температура от тази, климатикът в стаята му ще продължи да работи на 24 ˚С) По този начин гостът на хотела не може да избере екстремно високи или екстремно ниски температури в стаята си.
Климатикът остава заключен до на-ниската допустима температура, както е програмиран от Вас. Така може да се пести до 70% ел. енергия.
Хотелско меню може да осигури най-доброто качество на въздуха за Вас и гостите Ви благодарение на наличието на подсещане за подмяна на филтъра. Най-важното преимущество все пак идва от факта, че един чист климатик консумира значително по-малко енергия в сравнение с един, който не е поддържан по подходящ примерен начин.
Дистанционното на климатика предлага многобройни допълнителни функции, които позволяват на потребителите да се насладят на идеални условия в стаята си. Автоматично рестартираща се настройка блокира хладния въздух, когато сте в режим на отопление, настройването на стайната температура и запаметяването на посоката на жалузите на климатика могат да осигурят високо качество на произвеждания въздух за хотелските гости.
Основното предимство на Интернет технологията е възможността, която дава на администратора да има жива връзка с климатичните тела в обекта, който му е поверен. Живият контакт дава удобство във връзка с възможността да включваме или изключваме даден климатик в рамките на системата, проверяваме температурата или контролираме функциите на климатиците без да има нужда от физическото ни присъствие в помещенията, които са под наш надзор.
Ползването на контролната система с лекота и без разходи може да донесе на компанията Ви както по-ниски финансови разходи, така и ниска консумация на ел. енергия без ограничаване във времето, в което искаме да държим климатиците включени или изключени, както и е свързано с пестене на време, понеже Вие получавате актуална, достоверна информация за работата на климатиците директно чрез Интернет.

По-специално, основните качества са отбелязани долу:

- Контролиране вкл./изкл. на климатиците (един по един или всички заедно);
- Настройване на температурите във всяко помещение, както и максималната и минималната стойност за отопление или охлаждане, за да се предотврати настройване на екстремно високи или екстремно ниски температури от страна на гостите на хотела;
- Настройване на таймер, предварително охлаждане или затопляне на дадено помещение.
Всяка една от функциите, отбелязани горе осигуряват удобство на администратора, понеже климатиците могат да бъдат настроени според нуждите на гостите на хотела и посредством най-ефективния начин. С цел Професионално Хотелско меню да се свърже с централизирания контрол и картата на стаята – с климатичните тела в нея, е нужна по-сложна инсталация. Разбира се това контролно меню не отменя функциите на другото Хотелско меню и Интернет. Може да ползвате функция по Ваше желание всеки път, за да постигнете оптималната работна среда чрез климатика си и то на най-ниска цена!

Медийна библиотека за „Хотелско Меню“

Ръководство на потребителя

Всичко, което трябва да знаете за

Регистрирайте се сега, като използвате електронната си поща и получавате всички новини в света на климатизацията и още...