Декларация за поверителност

Информация за обработването на лична информация

Въведение

Бихме искали да Ви уверим, че за Проксимус Инженеринг ЕООД защитеността на личната информация на нашите клиенти е от огромно значение. Ето защо ние взимаме подходящите стъпки за защита на личната информация, която обработваме и да осигурим ползването й винаги да бъде извършвано в съответствие със задълженията, заложени в легалната рамка от страна на нашата компания, както и тази на трети страни, които обработват лична информация от името на нашата компания. 

Ръководен орган по обработката – Изпълнително лице по защита на данните (Data Protection Officer – DPO)

Компанията „ Проксимус Инженеринг ЕООС със седалище Варна, ЗПЗ База Нова, ПК 9009, e-mail: info@proximus-bg.com, tel: +359 52 500 070, уебсайт: www.inventor.bg , както е редно да се представим, информира, че за целите на своите бизнес дейности, обработва личната информация на своите клиенти и партньори в съответствие с прилагания национален закон и Еропейска регулация 2016/679 относно защитата на натурални лица по отношение на обработването на лична информация и движението на такава (Общ Регламент на ЕС за зашита на данните (ОРДЗ), на Английски GDPR, назоваван тук с името „Регулацията“), както че и това е в сила. По всеки въпрос, свързан с обработката на лична информация, молим Ви да се свържете с Департамента за защита на личната информация със следните детайли за контакт: e-mail: sales@inventor.bg, телефон: +359 52 500 070.

Кои са легитимните основания за обработка на Вашата лична информация и как я обработваме?

Личната информация, която събираме (показателно Вашето пълно име, детайли за връзка, имейл адрес, работен адрес, информация във връзка с постове на нашата компания в социалните медии, Данъчен идентификационен номер, и т.н.) се обработват само, ако имаме легално основание за това.

Легитимните основания за обработка на Вашите лични данни обхващат:

(а) предлагането на търговски услуги, например предлагането на наши продукти в магазини до крайния потребител, така също и когато потребител завършва директно в уебсайта ни договор за добро изпълнение на нашите продукти;

(б) обезопасяването и защитата на Вашите и нашите правни интереси. Следователно, ние ползваме CCTV и други камери за сигурност, за да може да защитим безопасността и сигурността на лица, материали, съоръжения, както и специален софтуер за осигуряване на сигурност и засичане, и отстраняване на злонамерени дейности: по-специално, по време на посещението Ви на физическата територия на наши обекти и наши Интернет страници, ние ползваме информация, каквато е IP адрес, информация за местоположение, устройства за свързване на потребителя и т.н., за да засечем и предотвратим престъпления и нарушения на наша територия;

(в) съвместимостта със задължения, наложени по законов път, каквито са свързани с третирането на отправени искове за обезщетения относно дефектен продукт и регулаторно съответствие за данъчни цели;

(г) съгласието, което ни давате при специалните условия, заложени в легалната рамка, както и в случай на получаване на наша кореспонденция (нюзлетър).

Как и защо ползваме Вашата лична информация?

 • За да изпълним нашите договорни задължения, които произлизат от нашите търговски транзакции
  В случаите, когато обработваме личната информация на нашите контрактори в контекста на нашите договорни отношения.

 • За да Ви информираме за нашите новини и оферти
  Предвид, че съласието Ви е било дадено, ние ще ви изпращаме промоцииза нашите услуги, подобрения и новости, продукти и оферти на нашата компания, които са персонални за Вас, като те зависят от вашите лични предпочитания и интереси, така че да можем да подобрим клиентското си обслужване и предвидим услуги, подходящи за Вас.

 • Да подобрим нашите услуги и защитим търговските си интереси
  Вашите данни са обработвани в контекста на това да постигнем бизнес целите си, което ни помага да подобрим обслужването, което ви предоставяме, изпълним Вашите очаквания и контролираме прогреса в продажбите си. В този дух бихме имали нижда да се свържем с Вас по имейла или телефона, който сте ни дали, за да обсъдим Вашите молби или оплаквания във връзка с нашите продукти.

 • Да се съобразим с нашите легални задължения
  В случай, когато, например, ние събираме информация от клиента с цел да се справим с молба за замяна на дефектни продукти или с цел да се съобразим с нашето правно задължение към Данъчните власти.

 • Да предпазим правните си интереси и да защитим физически лица и продукти
  Ние ползваме затворена вътрешна телевизия CCTV (closed circuit television) и охранителни камери, за да може да защитим сигурността и безопасността на физически лица, материали и стоки и съоръжения.

 • Да показваме местополжението на търговски партньори (магазини за търговия на дребно до крайния потребител) на картата
  Посетителите на нашия уебсайт може да видят в приложението Гугъл мапс нашите търговски партньори (магазини за купуване на дребно), които са в близост до тях. Ползваме Гугъл мапс, за да предоставим тази специфична услуга. Ако посетителите на нашия уебсайт искат да видят местоположението на най-близкия магазин до тях, те трябва да добавят данни за свото местоположение като до впишат на ръка или автоматично с GPS.Не се обработват данните, когато посетителите запишат ръчно детайлите си при условие, че те не се отнасят за личния им домашен или работен адрес. Автоматичната идентификация на местоположение чрез GPS навигацията по Интернет изисква обработването на IP адреса на компютъра на потребителя. В този контекст е разрешено да бъде обработена след Ваше съгласие (Член 6(1) от Регулацията (EU) 2016/679) Вашата лична информация, от която браузърът има нужда, когато влезете в Картата.

Споделяме ли Вашата лична информация?

Inventor A.G. Ви информира, че може да споделя лична информация със следните каегории получатели: 

 • Публични власти, правни институции, прилагащи закона 

Когато прилагането на информация е съществено за съдебното задоволяване на нашите правни искове, съответната информация се споделя с компетентните съдебни органи. В допълнение на това, прилагането на информацията може да се осъществи до държавни власти, когато това се счита съществено за изпълнението на данъчните и корпоративни задължения нанашата компания.

 • Филиали и компании съдружници (препродаващи, технически компании, маркетингови компании)

Нашата компания споделя данните Ви с трети страни, които са отговорни за обработката на информацията Ви от наше име. В тези случаи компанията ни остава отговорна за обработката на данните Ви и определя спецификите на обработката. Компанията ни сключва спорзумения за обработката на данните Ви с третите страни с цел да осигури обработката на данните да бъде извършвана в рамките на законовоустановената рамка и да може да се приложат правата на всяко физическо лице.

Нашата компания споделя данните Ви при кооперирането ни с трети страни, кото са компании, ангажирани с рекламиране (например Mailchimp), осъвременяване на продукти и услуги, извършване на промоции, само ако Вие сте дали съгласието си за това. 

 • Време, за което се пази информацията

Времето, за което ще се съхранява информацията Ви, се определя от следните специфични критерии, според случая:

Когато обработката на информацията е наложена като изискване според предвиденото в приложимата законова рамка, то личните Ви данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото се изисква според предвиденото в съответната законова рамка.

Когато обработката се прави въз основа на договорно отношение, личната Ви информация ще се съхранява за толкова дълго, колкото е необходимо за извършване на предмета на договора и за основаването, упражняването и/или подкрепата на правни искове в рамките на договора. За целите на инфромацията, личните Ви данни до тогава, докато Вашето съгласие не бъде отменено. Това може да бъде направено от вас по всяко време. Отмяната на съгласието Ви не влияе върху легалността на обработка на данните Ви, направене в периода преди да извършите отмяната на съгласието си данните Ви да бъдат обработвани. 

За да отмените съгласието си, молим Ви да се свържете с Департамента за зашита на личните данни със следните данни за контакт: имейл: sales@inventor.bg, телефон: +359 52 500 070.

Може също да ползвате възможностите за отписване като кликнете върху съответния линк в нашата електронна кореспонденция до Вас.

 • Какви са правата Ви по отношение на личните Ви данни

Всяко физическо лице, чиято информация се обработва от Seanergy се ползва от следните права: 

ПРАВО на достъп:

Имате право да знаете и потвърдите легитимността на обработката. И така, имате правото да разполагате с личните си данни и получите допълнителна информация за това как тя се обработва.

ПРАВО да поправяте:

Имате право да проучите, коригирате, осъвременявате или модифицирате личните си данни. 

ПРАВО да изтриете:

Имате право да помолите за унищожаването на личната си информация, когато я обработваме въз основа на Вашето съгласие или с цел да защитим нашите легални интереси. При всеки друг случай (какъвто е: по посочване, по задължение на договор, задължение за обработване на лични данни, изисквано по закон и за защита на обществени интереси), такова право ще е подложено на специфични ограничения или няма да съществува, какъвто може да е случая.

ПРАВО за ограничаване на обработката:

Имате право да помолите за ограничаване на обработката на личните си данни в следните случаи: (а) когато верността на личните данни е подложена на съмнение и докато тази информация бъде потвърдена, (б) когато възразите срещу изтриването на личната информация и поискате ограничаване на ползването й вместо изтриването й, (в) когато такава лична информация не е нужна за целите наобработката, тя, обаче, е незаменима за основаването, упражняването, поддържането на правни искове, и (г) когато се противопоставите на обработката и докато бъде потвърдено, че има легитимни причини, които са от значение за нас и заместват причините, поради които сте се противопоствили на обработката. 

ПРАВО да се противопоставите на обработката:

Вие имате право да се противопоствите на обработката на личната си информация по всяко време, в случай, когато, както е описано горе, това е необходимо за целите на легитимни интереси, преследвани от нас като контролиращ орган, както и при обработката за преки маркетингови цели и тренировка на потребителския профил.

ПРАВО на преносимост:

Имате правото да полуачвате личните си данни безплатно и във формат, който Ви позволява да имате достъп, ползвате и редактирате данните с полощтта на обичайно ползваните методи за редактиране. При все това, имате правото да ни помолите, ако е технически осъществимо да предадем данните директно до дрига контролираща страна. Такова право съществува за информацията, която сте ни подали и обработката й се осъществява автоматично, на базата на Вашето съгласие или предствянето на съответния договор.

ПРАВО да се откажете от съгласието си:

И в заключение, Проксимус Инженеринг Ви информира, че там, където обработката на данните е базирана на личното Ви съгласие, Вие имате правото да се откажете обработката без това да повлияе на легалността на обработката, основана на Вашето съгласие, която е била осъществена и с еосъществава преди волеизявлението Ви за отказ от обработката на данните Ви. 

Може също да ползвате възможностите за отписване като кликнете върху съответния линк в нашата електронна кореспонденция до Вас или да се свържете с Департамента за зашита на личните данни със следните данни за контакт: имейл:sales@inventor.bg, телефон: +359 52 500 070.

ПРАВО да подадете жалба до Службата за защита на личните данни

Имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg) :: kzld@cpdp.bg

Сигурност на личните данни

Проксимус Инженеринг прилага подходящи технически и организационни мерки, които са насочени към безопасното обработване на лична информация и превенция на инцидентна й загуба или унищожаване и неоторизиран и/ли незаконен достъп до нея, ползване, модификация или изнасянето й. Във всеки случай, начинът, по-който Интернет работи и фактът, че е достъпен за всеки, не може да гарантира, че неоторизирани трети страни никога няма да могат да нарушат приложимите технически и организационни мерки за защита на достъпа и, по всяка вероятност, ползването на лични данни за неоторизирана и/ли нечестна обработка. 

Профилиране

Профилирането означава всяка автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използване на лични данни за оценка на личните аспекти на физическото лице. По-специално профилирането може да опише анализа или прогнозирането на личните предпочитания, интереси и движенията на физическото лице. Информираме Ви, че профилирането се извършва с цел търговска промоция, когато се съгласите да получавате актуализации за нашите услуги и оферти, които са персонализирани според Вашите лични предпочитания и интереси. Освен това профилирането може да се осъществи чрез социални медии, които се използват от компанията за търговски цели.

Промени в Политиката за поверителност

Информацията относно нашата политика за поверителност отразява текущото състояние на обработка на данни в нашия уебсайт. В случай на промени в политиката, тази информация ще бъде актуализирана. Ние винаги ще поддържаме най-актуалната версия на нашата политика за поверителност на уебсайта ни, за да сте в течение на обхвата на обработката, която се извършва в сайта.